Srpski jezik

BRZA PRETRAGA

Kategorija proizvoda:

Podkategorije proizvoda:

Ključna riječ:

 

 • Protherm doo
 • Protherm doo
 • Protherm doo
 • Protherm doo
Nalazite se na >> Proizvodi Kategorije >> Kotlovi >> K-Biomasa >> Proizvod info

Ekopal RM kotao

Opis: Fotografije proizvoda:

Kotlovi EKOPAL RM su kotlovi čija je maksimalna temperatura vode na izlazu kotla 95 C. Sagorijevanje slame na svim kotlovima tipa EKOPAL RM je zasnovano na patentiranom "suprotnostrujnom sistemu gorenja". Vazduh usisan ventilatorom kroz posebne raspršivače u kotao podijeljen je na primarni i sekundarni tok. Primarni tok dolazi do komore za sagorijevanje i tad dolazi do stvaranja primarnih gasova koji se zbog posebnog konstrukcionog oblika vraćaju i spajaju sa sekundarnim tokom, gdje se odvija konačan proces sagorijevanja.

EKOPAL RM kotlovi su konstruisani da mogu da rade u sistemu otvorenog ili zatvorenog sistema grijanja, ali obavezno sa rezervoarom za akumulaciju tople vode.

Kotlovi se proizvode u rasponu snage od 40 do 700 kW. EKOPAL RM 5, 10, 20 i 30 kotlovi imaju komoru za sagorijevanje prilagođenu loženju manjim kvadratnim balama dimenzija 80x40x40 cm. EKOPAL RM 40 takođe može sagorijevati manje kvadratne bale, ali i manje okrugle bale prečnika 125 i 140 cm. EKOPAL RM 03-2 može sagorijevati velike i okrugle i kvadratne bale dimenzija do 180x80x120 cm, a EKOPAL RM 03-3 i do dvije velike kvadratne bale dimenzija do 180x80x120 cm istovremeno.

EKOPAL RM kotlovi, zbog potpunog sagorijevanja goriva, omogućavaju sagorijevanje svih tipova ekoloških goriva, što obezbjeđuje dobar toplotni kapacitet, a otpadni gasovi nemaju štetnih komponenti.

EKOPAL RM kotlovi mogu sagorijevati slijedeće vrste goriva:

 • slama
 • drvo
 • sjeno
 • tekstilni otpatci
 • drveni briketi
 • piljevina
 • papir
 • krpe
 • višegodišnje energetske biljke (topola, slez)
 • otpad od obrezivanja vinove loze i sl.
 • briketi nastali od otpada šećerne repe. 

*klikom na sliku dobijate uvećani prikaz iste

biomasa1.jpgbiomasa2.jpg
biomasa3.jpg

Preuzmite naš novi katalog!


Naš novi katalog na srpskom i engleskom jeziku možete preuzeti sa priloženog linka (veličina: 4,2 MB). Novi katalog će Vas bolje upoznati sa naš...